Rekenpagina

Welkom op de Rekenpagina van Samenwerkingsverband PO ZK. Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van leerlingen op het gebied van rekenen en wiskunde. In het Protocol ERWD worden de onderwijsbehoeften van de leerling ingedeeld in verschillende gekleurde fasen, waarbij fase groen een normale rekenwiskundige ontwikkeling weergeeft en fase rood aangeeft dat er sprake is van ernstige en hardnekkige rekenwiskundeproblemen. Het filmpje dat hieronder staat is gemaakt door Visual Notes en legt uit hoe je de onderwijsbehoefte van leerlingen kunt indelen in de kleuren die ook leidend zijn in het Protocol ERWD. Je volgt een leerling met onderwijsbehoeften die in fase oranje vallen.

LET OP: Klik in het hoofdlijnenmodel onder aan de pagina voor de handreikingen en de werkbladen!

Handreiking Plannen

Zowel voor de leerlingen in fase oranje, als voor de school die het protocol ERWD wil implementeren, zijn er plannen nodig.

Je vindt hier de handreiking beleidsplan. Met dit praktisch toepasbare beleidsplan, in de vorm van een handreiking, kun je een gericht en gestructureerd rekenbeleid opzetten. Deze handreiking ondersteunt scholen bij het signaleren, ondersteunen op het juiste niveau en monitoren van leerlingen.

Ook vind je hier de handreiking stappenplan en handelingsplan die je helpen de ondersteuning voor de leerlingen in fase oranje op te zetten en te plannen. De handreikingen uit fase oranje kunnen vervolgens gebruikt worden om de inhoud van de ondersteuning nog concreter vorm te geven.

Handreiking Materialenkist

Het gebruik van materialen is in alle fasen van de rekenontwikkeling van leerlingen aan te bevelen. Voor fase oranje hebben we een lijst van belangrijke materialen aangelegd, deze handreiking materialenkist is hier te vinden.

 

Handreiking Fase Oranje

De vier hoofdlijnen (begripsvorming, ontwikkelen van oplossingsprocedures, vlot leren rekenen en het flexibel toepassen van kennis en vaardigheden) uit het hoofdlijnenmodel van de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen lenen zich goed voor het maken van een analyse van de rekenproblemen. Het diagnostisch rekenonderzoek wijst uit waar in het hoofdlijnenmodel de hiaten in de rekenontwikkeling zitten. Wij hebben voor de aanpak in fase oranje en voor het diagnostisch rekenonderzoek regelmatig gebruik gemaakt van RD4, na hierin geschoold te zijn.

Wanneer je in onderstaand plaatje klikt op de betreffende hoofdlijn vind je daar de verschillende handreikingen die je kunt gebruiken voor de ondersteuning van de leerlingen. (NB: De ‘stations’ Begripsvorming en Ontwikkelen van oplossingsprocedures, verwijzen naar dezelfde inhoud omdat deze twee stappen in elkaar over gaan.) Deze handreikingen zijn tot stand gekomen tijdens het project ‘Rekenproblemen en de implementatie van het protocol ERWD’ met behulp van het RID, het Rudolf Berlin Centre en Onderwijs Advies.

Voor ouders van leerlingen die deze vorm van rekenondersteuning krijgen, is er een brochure gemaakt met daarin tips en adviezen om ook thuis op speelse wijze een bijdrage te leveren aan de rekenontwikkeling van hun kind.

LET OP: KLIK IN DE AFBEELDING HIERONDER VOOR DE HANDREIKINGEN EN DE WERKBLADEN!

Ontwikkelen van oplossingsprocedures Begrips- vorming Flexibel toepassen Vlot leren rekenen

Meer informatie

Aan de slag met sterke rekenaars (fase blauw)? Hier vind je meer informatie.
Meer over rekenen en daaraan gerelateerde onderwerpen is te vinden op de pagina Versterken Rekenonderwijs en op de pagina Downloads bij Arrangementen Rekenen en Foutenanalyseformulieren.
Lees het artikel over onze rekenpagina in het vakblad Beter Begeleiden
Informatie over het gelijke-kansen-project High Dosage Tutoring, dat gericht is op rekenvaardigheden, vind je hier.