BAO-BAO formulier voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Leerlingen kunnen een overstap maken van de ene basisschool naar de andere basisschool binnen Zuid-Kennemerland. De meeste overstappen zijn over het algemeen geen enkel probleem. Meer aandacht is er nodig waar het een leerling met extra ondersteuningsbehoeften betreft. Door de invoering van het TOP-initiatief heeft een overstap een financiële kant gekregen. Het heeft geleid tot overleg tussen schooldirecteuren om afspraken te maken over kosten bij een eventuele verwijzing.

Wanneer een leerling met extra ondersteuningsbehoeften overgaat naar een andere reguliere basisschool kunt u met dit formulier de afspraken hieromtrent vastleggen.

Daar waar het niet gaat om een verhuizing en waarbij beide schooldirecteuren aangeven dat het een leerling betreft met extra ondersteuningsbehoeften, is de verwijzende school nog twee jaar financieel zorgplichtig bij een eventuele verwijzing naar het GO. De nieuwe school is zelf verantwoordelijk voor de inzet van extra ondersteuning op school of extern onderzoek. De basisscholen geven de overplaatsing, in overleg met ouders, door aan het samenwerkingsverband.