Het kernteam

Binnen ons samenwerkingsverband zijn er aan elke school kernteamleden gekoppeld. Deze vaste deelnemers van het kernteam van de school zijn in ieder geval de directeur, de intern begeleider, de CJG-coach/schoolcoach, de GGD, de onderwijsconsulent en de leerplichtambtenaar. De samenwerking tussen Onderwijs en Jeugdhulp is belegd binnen de verschillende kernteams. Met behulp van de procesbegeleider kun je een impuls geven aan deze samenwerking. Wat hun taken en rollen zijn, maar ook wie je kunt benaderen wanneer er onduidelijkheden zijn, staat hieronder beschreven.

Verbreed teams met interprofessionele expertise