Nieuws

Normaal <=> Anders vol inspiratie

De Philharmonie in hartje Haarlem gonsde van inspiratie tijdens het groot PO-VO netwerk Normaal <=> Anders op 16 maart. Provocatief coach Lisanne van Nijnatten ontlokte de zaal menig grinnik met haar verhaal over de neiging die wij als volwassenen hebben om hobbels op de route van onze jeugd glad te willen strijken; het liefst op ónze manier en in óns tempo. Kinder- en jeugdpsychiater Arne Popma nam het publiek mee in zijn dromen over een effectieve aanpak van mentale probemen bij jongeren door hen zo te begeleiden dat zij vooral zélf regisseur van de oplossing worden. En dan was er nog de film met mooie voorbeelden van scholen die de zaken net even anders organiseren, om beter aan te sluiten bij wat leerlingen nodig hebben.

» Lees meer

 

Blogs

Recht doen aan anders leren

Het idee leefde al langer: ‘iets’ opzetten voor leerlingen die anders leren dan in het onderwijs doorgaans van ze wordt gevraagd. Niet uit lesboeken, zittend aan een tafeltje, maar praktisch, met hun lijf en handen. De Haarlemse scholen voor praktijkonderwijs Oost ter Hout en De Schakel sloegen de handen ineen en startten in januari de pilot Passend naar PrO. Initiatiefnemer Bas van ’t Sant – teamleider bij Oost ter Hout - vertelt er graag meer over.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Tweede meting HB-onderwijs

Het project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen, heeft het aanbod voor deze doelgroep een flinke boost gegeven. Begin maart hebben wij al onze scholen gevraagd een enquête in te vullen m.b.t. de actuele situatie van het eigen onderwijs aan HB-leerlingen. Veel scholen hebben dit inmiddels gedaan, de scholen die nog niet hebben gereageerd, verzoeken we dit alsnog te doen en wel vóór half april. De link naar de enquête is verstuurd naar alle directeuren/schoolleiders.

» Lees meer

Direct naar