Onderwijsprofessionals op perron 3

Wat was het een geslaagde ochtend gisteren in de Wachtkamer 2de klasse op het station te Haarlem! De presentatie van de expertisepool SWV PO-ZK. Professionals uit regulier onderwijs gingen in gesprek met experts uit het gespecialiseerde onderwijs. Speed daten, casuïstiek bespreken, expertise uitwisselen; het liep als een trein! En dat allemaal live op een prachtige en dynamische locatie.
Veel deelnemers toonden zich zeer enthousiast en zeiden het erg fijn te vinden om hun vragen laagdrempelig en rechtstreeks te kunnen stellen. Wij kijken er allemaal met veel plezier op terug. Experts en deelnemers: Dank voor jullie inzet en enthousiasme! En voor iedereen die zich wel had opgegeven maar niet is gekomen, je hebt echt iets gemist!

» Lees meer

 

Onze scholen

Onze scholen

Lees alle blogs

Internationale Taal Klas (ITK) in beeld

Internationale Taal Klas (ITK) in beeld

In deze serie blogs (.... in beeld) staat de expertisepool van het samenwerkingsverband centraal. Iedere maand stellen we een expert aan jullie voor die ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom een leerling bij jullie op school. Deze maand in het tweede blog aan het woord: Marieke Postma, directeur van de Internationale Taalklas (ITK) en het Adviescentrum HaarlemTaal.

» Lees meer

Versterken onderwijs HB leerlingen

Workshop “Signaleren van hoogbegaafdheid bij kleuters”

In deze training voor leerkrachten van de onderbouw wordt het theoretisch kader gegeven met modellen. Er wordt uitgebreid ingegaan op (zijns)kenmerken en eigenschappen. Hierdoor komt ook aan bod hoe hoogbegaafde leerlingen zich gedragen en hoe zij reageren. Daarnaast wordt ingegaan op risico's en kansen van hoogbegaafdheid. Ook zal in deze workshop ‘omgaan met informatie van ouders’ aan bod komen. Ouders spelen een essentiële rol in het signaleren dus het is van belang om te weten hoe je de informatie van ouders kunt interpreteren en benutten. Er wordt nog apart ingegaan op de signaleringsinstrumenten die er zijn en welke bronnen je kunt gebruiken bij het signaleren.

Datum: woensdag 29 januari 2020 14.30-17.30 uur op ons kantoor SWV PO-ZK (Schipholpoort 2, Haarlem) REEDS VOLGEBOEKT, er volgt z.s.m. meer informatie over een herhaling van deze workshop!

Trainer: Fanny Cattenstart

» Lees meer