Nieuws

Gebiedsgesprekken 2024

Ieder jaar organiseert SWV PO-ZK Gebiedsgesprekken als onderdeel van de kwaliteitszorg van het samenwerkingsverband. De uitkomsten worden vertaald in onze zelfevaluatie en verwerkt in het meerjarenbeleid (Ondersteuningsplan). We verwachten dat alle directeuren en schoolleiders aanwezig zijn bij deze bijeenkomst; ook interne begeleiders mogen aansluiten (graag vooraf melden). 
Doel van de gebiedsgesprekken: met elkaar leren, inspiratie opdoen en samen een beeld vormen van (passend) onderwijs in gebied en regio.  
Alle scholen (directeur/IB-er) hebben een mail ontvingen met de indeling van de Gebiedsgesprekken én een voorbereidende opdracht. De indeling is ook te vinden op onze website. De Gebiedsgesprekken beginnnen op 3 april.

» Lees meer

 

Blogs

Geef ze tijd en heb vertrouwen!

Om de doorstroom van leerlingen uit de Internationale taalklas (ITK) naar scholen in de regio in goede banen te leiden, is in het overleg van de gezamenlijke besturen besloten een doorstroomcoördinator aan te stellen, in de persoon van Vera Keetlaer. In dit blog stelt zij zich voor en vertelt ze wat zij voor onze scholen kan betekenen.

» Lees meer

Verdieping passend onderwijs HB

Veel animo voor projectbudget HB

Wij zijn aangenaam verrast door het grote aantal plannen dat inmiddels bij ons is ingediend in het kader van de mogelijkheid budget aan te vragen voor preventieve initiatieven om onderpresteren en schooluitval bij hoogbegaafde leerlingen te voorkomen. De meeste plannen die zijn binnengekomen, strekken tot voorbij 2025. Het aantal aanvragen is nu al zo groot, dat wij mede om deze reden hebben besloten om ook het voor HB-projecten gereserveerde budget voor 2025 aan te spreken.  

» Lees meer

Direct naar