De vereniging en de Algemene Vergadering

Het samenwerkingsverband heeft als bestuursvorm de Vereniging. De vereniging heeft een bestuur en een Algemene  Vergadering als toezicht houdend orgaan. In de Algemene Vergadering participeren alle aangesloten schoolbesturen als lid. Elk aangesloten schoolbestuur is lid van de Vereniging. Ieder lid van de Vereniging wordt door één afgevaardigde in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd. In de Algemene Vergadering vindt op overeenstemming gericht overleg plaats. Indien noodzakelijk vindt er in de Algemene Vergadering besluitvorming bij gewone meerderheid van stemmen plaats (ieder lid heeft één stem). De taken en verantwoordelijkheden  van de Algemene Vergadering zijn vastgelegd in de statuten van het SWV.

Documenten 

211208 concept verslag AV.pdf

210623 ALV verslag .pdf

Verslag ALV 09-12-2020
Verslag ALV 17-06-2020
Verslag ALV 11-12-2019

SWV PO-ZK Factsheet Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021 
Jaarrekening 2020 
Jaarrekening 2019