Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt. In ons samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van acht leden. De acht leden worden gekozen uit vier samengestelde groepen van besturen. De groepen zijn zo gekozen dat de besturen (< 1200 leerlingen) en het gespecialiseerd onderwijs uitdrukkelijk zijn vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad. 

Contact
opr@po-zk.nl

 Data OPR-vergaderingen schooljaar 2021-2022

  •  28 september 2021
  •  30 november 2021
  •  29 maart 2022
  •  24 mei 2022
  •  28 juni 2022

  
Informatie vanuit de OPR


Notulen

 

Huishoudelijk reglement

Oudere nieuwsbrieven, verslagen, notulen en presentaties zijn opvraagbaar bij het secretariaat van het Samenwerkingsverband.