Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden en ouders van leerlingen van scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel onderscheidenlijk uit ouders, elk de helft van het aantal leden van de raad bedraagt. In ons samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van acht leden. De acht leden worden gekozen uit vier samengestelde groepen van besturen. De groepen zijn zo gekozen dat de besturen (< 1200 leerlingen) en het speciaal onderwijs uitdrukkelijk is vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad.

Contact met de OPR? Mail naar opr@po-zk.nl

 Leden ondersteuningsplanraad OPR 2018 - 2019.docx

Data OPR-vergaderingen schooljaar 2018-2019

  • 25 september 2018
  • 30 oktober 2018 (vergadering is komen te vervallen)
  • 20 november 2018
  •  2 april 2019
  • 18 juni 2019

 Data OPR-vergaderingen schooljaar 2019-2020

  • 17 september 2019
  • 19 november 2019
  • 11 februari 2020
  • 12 mei 2020
  • 16 juni 2020

  Informatie vanuit de OPR

 

Presentatie en bijbehorende stukken


Notulen


Huishoudelijk reglement

 
Oudere nieuwsbrieven, verslagen en presentaties zijn opvraagbaar bij het secretariaat van het Samenwerkingsverband, info@po-zk.nl