Bestuur

De Algemene Ledenvergadering heeft een Voortgangscommissie, dat de verantwoordelijkheid heeft voor de voorbereiding van het beleid van de Vereniging. Daarnaast verricht de commissie, met inachtneming van de statuten, alle taken die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse voortgang van de activiteiten van de Vereniging. De commissie vergadert zo vaak als nodig is voor de functie die het bestuur dient uit te oefenen. De samenstelling van het bestuur wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering.

Voortgangscommissie SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland

  • Ben Cüsters, TWijs, secretaris/penningmeester
  • Marten Elkerbout, Spaarnesant
  • Jong Leren 
  • Marloes Speelman, Icarus
  • Maarten Stuifbergen, Stopoz
  • Aloysius Stichting
  • Ruth Veldhuizen van Zanten, de Waterlelie