Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Het Samenwerkingsverpand PO-ZK heeft van de overheid subsidie gekregen om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te versterken. Tot medio schooljaar 2022-2023 zullen wij extra inzetten op het onderwijs aan deze doelgroep. Bij aanvang van het project is bij de scholen in onze regio geïnventariseerd waar de behoeften liggen.

We richten ons bij dit project op:

  • scholing van personeel op de basisscholen
  • inzetten van HB experts voor hulpvragen van basisscholen
  • het opzetten van een lerend netwerk
  • het uitbreiden van Day a Week School
  • ondersteuning van ouders van hoogbegaafde leerlingen 

HB experts die worden ingezet door het Samenwerkingsverband:


v.l.n.r. Katja van Dalen, Fanny Cattenstart, Marian Plat, Marijke Schekkerman

Fanny, Marian en Marijke zijn inzetbaar op onze scholen bij vraagstukken die betrekking hebben op onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Scholen kunnen hun concrete hulpvraag richten aan Willeke Heijkoop: w.heijkoop@po-zk.nl 
Meer informatie over de inzet van onze experts vind je op de pagina Expertisepool.
Katja van Dalen verzorgt en begeleidt voor ons de Peers4Parents avonden. Dit zal zij in het schooljaar 2022-2023 wederom gaan doen, in samenwerking met het Centrun voor Jeugd en Gezin Kennemerland.

Doel

Het versterken van de basiskwaliteit binnen het reguliere onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Product

  • Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid 
  • Inzetten van drie HB experts, ieder één dag per week beschikbaar om scholen te begeleiden om te komen tot een hoger niveau van ondersteuning. Tot december 2022.
  • Intervisiebijeenkomsten voor scholen o.l.v. een HB expert.
  • Inmiddels hebben we binnen SWV PO-ZK zeven DWS groepen waar leerlingen één dag in de week een specifiek programma volgen, passend bij hun onderwijsbehoeften. 
  • Serie van acht Peers4Parents thema-avonden voor ouders van hoogbegaafde leerlingen. M.i.v. 2022-2023 wordt dit georganiseerd in samenwerking met CJG Kennemerland. 


NB: De opbrengsten van de Conferentie Hoogbegaafdheid op 30 september 2021, vind je elders op de website onder het kopje Professionalisering.