Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen

Het SWV heeft van de overheid subsidie gekregen om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te versterken. In de periode 2019-2022 zullen wij extra inzetten op het onderwijs aan deze doelgroep. Afgelopen schooljaar is er bij de scholen geïnventariseerd waar de behoeften liggen. 

We richten ons op:

  • scholing van personeel op de basisscholen
  • inzetten van HB experts voor hulpvragen van basisscholen
  • het opzetten van een lerend netwerk
  • het uitbreiden van Day a Week School
  • ondersteuning van ouders van hoogbegaafde leerlingen

 

HB experts die worden ingezet door het Samenwerkingsverband:


v.l.n.r. Katja van Dalen, Fanny Cattenstart, Marian Plat, Marijke Schekkerman

Wil je meer weten over de achtergrond van de specialisten en wat ze voor basisscholen kunnen betekenen? Kijk dan bij de downloads op deze pagina. Daar stellen zij zich aan u voor. 

Aanvraag HB expert: basisscholen mailen een concrete hulpvraag aan: Maria Zaal

Doel

Het versterken van de basiskwaliteit binnen het reguliere onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. 

Product

  • Opleiding Specialist Hoogbegaafdheid 
  • Inzetten van 3 HB experts, ieder 1 dag per week beschikbaar om scholen te begeleiden om te komen tot een hoger niveau van ondersteuning. 
  • Intervisiebijeenkomsten voor scholen o.l.v. een HB expert.
  • Vanaf 2020 gaan we van 5 naar 7 DWS groepen waar leerlingen één dag in de week een specifiek programma volgen. 
  • Serie van 8 Peers4Parents thema-avonden voor ouders van hoogbegaafde leerlingen.