Alle weblogberichten

PO naar VO, samen komen we er uit

27 mei 2024

Deze maand zullen de meeste brugklassers kennis gaan maken met de VO-school waar ze na de zomervakantie gaan starten. 

  In dit blog vertelt teamleider Edith Hogenes van het Haarlem College hoe de school haar brugklassers ontvangt en wat ze kunnen verwachten na de start.


Wie ben je, waar werk je en wat is je functie?
Mijn naam is Edith Hogenes, ik ben teamleider van het Ondersteuningsteam van het Haarlem College. Daarnaast ben ik instroomcoördinator van de brugklassen én coördineer ik de zij-instroom in de school.

Wat vind je het leukst/interessantst aan je baan?
De afwisseling in mijn werk. Ik werk met mijn collega’s binnen het Ondersteuningsteam, maar heb ook veel contact met leerlingen. Ik voer gesprekken met nieuwe leerlingen; denk na over de PR van onze school en werk in het MT samen aan de kwaliteit van het Haarlem College. Die combinatie van taken maakt mijn werk gevarieerd en blijvend interessant.

Wat gebeurt er in het VO (bij jullie) nadat een leerling is ingeschreven?
Nadat een leerling is ingeschreven, zijn er twee mogelijke routes:
Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, voeren we voorafgaand aan de definitieve plaatsing een uitgebreid MDO met de leerling, de ouders en mensen van de betrokken basisschool. We nemen dan goed de tijd om met elkaar de mogelijkheden te bespreken.
Leerlingen zónder extra ondersteuningsbehoeften worden via De Overstap aangemeld. Helaas zien we deze leerlingen daardoor pas op het moment van tekenen voor de inschrijving. Dat is echt anders dan voorheen. Vervolgens vult de administratie de leerlingdossiers zoveel mogelijk aan met de gegevens van de basisschool.
Eind juni hebben we een eerste bijeenkomst met de nieuwe brugklassers. De leerlingen kunnen dan kennismaken met elkaar en met hun mentor. Dat neemt de eerste zenuwen weg. We vertellen hen dan ook hoe de start van het schooljaar eruit gaat zien na de zomervakantie.

Welke informatie is voor jullie belangrijk bij een goede start?
Eigenlijk ontvangen we liefst zoveel mogelijk informatie. Op didactisch gebied (denk aan de informatie uit het leerlingvolgsysteem en eventuele andere toetsen of testen) en daarnaast natuurlijk over de leerling zelf. Die meer persoonlijke informatie krijgen we via de warme overdracht en van de leerling zelf via de EigenWijzer. (Overdracht van leerling zelf, d.m.v. formulier, red.)

Voor welke leerlingen is volgens jou een warme overdracht van belang?
Wij zouden het liefst van alle leerlingen een warme overdracht hebben. Voorheen gingen we met een aantal docenten naar de basisscholen toe, of belden we. De afgelopen jaren doen we dit met de warme overdracht. Persoonlijk vind ik het jammer dat de overdacht nu alleen maar over een beperkt aantal leerlingen gaat. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte hebben we een uitgebreid MDO gesprek gehad. Dit jaar hebben we op het Haarlem College veertig MDO's gevoerd, op in totaal 235 aanmeldingen.  

Hoe gaan jullie om met de informatie uit de EigenWijzer?
Als we de EigenWijzer al hebben bij het MDO, betrek ik die in het gesprek. De andere EigenWijzers worden gedigitaliseerd en in Magister gehangen, waardoor alle mentoren ze kunnen inzien. Het is wisselend hoe de mentor de EigenWijzer gebruikt. (Met ingang van dit schooljaar overhandigt de brugklasleerling de EigenWijzer zelf aan de mentor tijdens de kennismakingsbijeenkomst, red.)

Hoe zorgen jullie ervoor dat leerlingen een goede start maken na de zomervakantie?
Vóór de vakantie is er dus al een bijeenkomst met nieuwe klasgenoten en mentor. De eerste schoolweek is een introductieweek. Die staat in het teken van verkenning van van alles en nog wat, veel informatie en leuke activiteiten. Ook geven we al een paar lessen om te wennen. Pas in de tweede schoolweek gaan we echt volgens rooster van start. Direct in de derde week is er een verplichte ouderavond voor alle ouders van de brugklasleerlingen met de mentoren van de groepen.

Welke verbeterpunten zie jij als het gaat om de overstap van PO naar VO?
Ik denk dat er al heel veel goed gaat. Persoonlijk vind ik het zoals ik al zei jammer dat we niet meer voor alle leerlingen een warme overdracht hebben. Daarnaast is het heel jammer dat je door de AVG-regelgeving officieel niets meer over leerlingen mag terugkoppelen aan de basisschool. Voorheen stuurden we het eerste rapport aan de basisschool en gaven we de geslaagde leerlingen door. Door de AVG mag deze vorm van informeren niet meer.

Wat zou je nog aan basisscholen willen meegeven m.b.t. die overstap?
Denk goed na of ‘kansrijk adviseren’ altijd een ‘hoger’ schooltype betekent. Op dit moment hebben we bijna honderd aanmeldingen van leerlingen die het toch niet redden op de school waar ze gestart zijn. Dit aantal zien we de laatste jaren echt toenemen.
En verder: Mocht een leerling extra ondersteuning nodig hebben, vraag een MDO-O aan. Dat is misschien veel werk voor alle betrokkenen, maar door een gedegen overdracht kan zo nodig direct bij de start van het schooljaar ondersteuning worden ingezet.
Bel een school als je twijfelt over een advies. Samen komen we er altijd wel uit.

Informatie over de overstap van PO naar VO is te vinden via De Overstap
Op woensdag 26 juni staat de centrale kenniskmakingsdag gepland en maken alle VO-scholen met de leerlingen een afspraak voor een kennismakingsmoment met de mentoren.