Alle weblogberichten

Een schoolbrede rekenaanpak

29 september 2023

Hoe brengen wij onze rekenresultaten van voldoende naar goed?
Dat was de vraag die het team van De Franciscus in Bennebroek zichzelf stelde. De school gaf rekenen prioriteit en ging ervoor. Met succes. Intern begeleider Barbara van Kampen en haar collega’s vertellen er graag meer over.

De aanleiding
Barbara: ,,Wij wilden werken aan onze rekenresultaten door bewustere inzet van de leerlijnen en handelingsgericht werken. We besloten om mee te doen aan het project Versterken Rekenonderwijs van het samenwerkingsverband. Daarbij kregen we als team begeleiding van een rekenexpert bij het implementeren van het 4-fasenmodel* dat centraal staat bij de aanpak van rekenproblemen. ’’
Barbara vertelt hoe het rekenonderwijs over de hele breedte van de school onder de loep is genomen. ,,Er zijn klassenbezoeken geweest, gerichte instructiematerialen aangeschaft, we hebben de spellen van Met Sprongen Vooruit in huis gehaald en er is een beleidsplan-op-maat geschreven waar het hele team bij is betrokken. Dat gaf ons inzicht en handvatten om ons rekenonderwijs een stevige impuls te geven, op alle niveaus van de school.’’

Snappet
Om het klassenmanagement in combinatie met Snappet te versterken, vroeg De Franciscus Elise van DocentTalent om feedback op de werkwijze tot dan toe. Snappet-coördinator en leerkracht groep 7 Barber legde het allemaal glashelder vast in een borgingsdocument. ,,Daar staat heel concreet in hoe je een les indeelt, welke doelen je aanbiedt en welke instructie daarbij hoort’’, vertelt Barber daar zelf over. ,,Het is maatwerk; via Snappet monitor je als leerkracht de voortgang en kun je waar nodig bijsturen, uitproberen wat werkt.’’ Zij voegt toe dat de leerlingen evengoed nog veel op papier schrijven, al is Snappet een digitaal leermiddel. ,,We werken met een uitrekenschrift en een strategieschrift. Ze schrijven bewerkingen op, zodat ze zich goed bewust zijn van alle tussenstappen in het proces dat naar de uitkomst leidt. Het strategieschrift groeit vanaf groep 3 tot een overzichtelijk opzoekboekje in groep 8.”

Ondersteuning
In de centrale ruimte van de school, speelt leerkrachtondersteuner Jesper een Met Sprongen Vooruit-rekenspel met een kleuter. Hij werkt met leerlingen aan gerichte rekendoelen uit de rekenleerlijnen van Parnassys. In kleine groepjes, of een-op-een. Of het nu om extra oefening of juist meer uitdaging gaat. Jesper doet zijn werk met veel enthousiasme. De voortgang van iedere leerling houdt hij zorgvuldig bij, zodat de leerkracht moeiteloos planmatig door kan.

Automatiseren
Met inzet van Rekenblobs wordt stelselmatig in de groepen gewerkt aan het automatiseren. En voor het inoefenen van de tafels staat collega Marjon paraat. Zij vertelt over de manier waarop zij met de leerlingen uit de groepen 4, 5 en 6 aan de slag gaat en hoe zij de ouders daarbij betrekt. Elke dag werkt ze op allerlei manieren met de leerlingen aan het inoefenen van de tafels 1 tot en met 12.  ,,Ze geven zelf aan welke tafel ze denken onder de knie te hebben en kunnen die tafel dan aftekenen voor hun tafeldiploma. Ik informeer ouders via Parro over de voortgang, zodat zij inzicht krijgen in wat wij hebben gedaan. Dat vinden ze fijn en dan weten ze ook wat ze thuis nog kunnen oefenen.’’

Met Sprongen Vooruit
Collega Rianne werkt met de groepen 1, 2 en 3 vooral aan het zo broodnodige inzicht in de getallenlijn. Daarvoor werd anderhalf jaar geleden in groep 3 de ‘vaste’ methode losgelaten om te gaan werken met Met Sprongen Vooruit. Het beeld van kinderen die in circuitvorm op allerlei manieren door de klas of over het schoolplein springen, spelletjes doen en raadsels oplossen, is intussen heel gewoon. Rianne: ,,Je ziet dat de kinderen véél meer plezier hebben bij het rekenen en dat ze echt meer vat op de getallenlijn krijgen.’’

Passend onderwijs
Marieke is de leerkracht passend onderwijs op De Franciscus. Marieke werkt onder andere met de leerlingen die leerroute 2 volgen. Bijna elke dag kunnen deze leerlingen een beroep doen op extra instructie bij het rekendoel dat voor hen klaarstaat in Snappet. Ook wanneer er leerlingen hiaten hebben, krijgen zij voor een periode extra hulp van Marieke. Ze zet hierbij ook regelmatig Bareka  en Rekensprint in.

Rekencoördinator Martine, stuurt met de rekenwerkgroep het rekenonderwijs op De Franciscus aan. De werkgroep komt elke vier weken bijeen om ALLES wat met rekenen te maken heeft te stroomlijnen. ,,En dat doen we ook echt, omdat we het allemaal belangrijk vinden’’, verzekert zij. Martine monitort het effect van alle interventies en houdt zicht op de afspraken die door de school heen zijn gemaakt over het rekenen.

Het resultaat
De intensieve, schoolbrede inzet op rekenen heeft na anderhalf jaar zijn vruchten afgeworpen, vertelt Barbara. ,,De resultaten zijn nu al enorm vooruitgegaan; we zitten op ruim 70% op weg naar 1S. 100% van de leerlingen behaalt het 1F niveau. Dat is ver boven verwachting.’’ Over de vraag wat de grote succesfactor in dit alles is, hoeft zij niet lang na te denken. ,,We doen het echt met elkaar als team. Iedereen draagt met volle inzet  en enthousiasme  bij aan deze resultaten.’’
Haar tip aan andere scholen die de rekenresultaten willen verbeteren, is al even eenduidig: ,,Geef het prioriteit en ga er helemaal voor! Er zijn zoveel mooie en werkende mogelijkheden voor de kinderen, ze verdienen het.’’

Meer weten?
Scholen die interesse hebben in de schoolbrede rekenaanpak die De Franciscus heeft ingezet, kunnen contact opnemen met intern begeleider Barbara van Kampen via 023 584 6654 of via barbara.vankampen@jl.nu 

*Meer informatie over het 4-fasenmodel en alles wat daarbij hoort, vind je op onze Rekenpagina.
Aanmelden voor het project Versterken Rekenonderwijs kan nog dit schooljaar.