Warme overdracht PO-VO

Al een paar jaar werken vertegenwoordigers uit de samenwerkingsverbanden PO en VO aan de doelstellingen van de projectgroep PO-VO:

  • Er is een overdrachtsformulier ontwikkeld voor leerlingen van groep 7 en groep 8. Dit formulier wordt de Eigen Wijzer genoemd. De leerlingen van groep 7 vullen dit formulier in voor een goede overdracht naar groep 8. De leerlingen van groep 8 doen dit bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. De vormgeving van beide documenten lijkt sterk op elkaar, voor groep 8 is vooral gekozen voor terminologie zoals gebruikt wordt in het voortgezet onderwijs.
  • Bij de Eigen Wijzers is een handleiding en een curriculum ontwikkeld voor leerkrachten van de basisschool.


Eigen Wijzer in de praktijk

In onderstaande film vertellen een aantal leerlingen van de Peppelaar en de Bos en Vaart over hun ervaringen met de Eigen Wijzer. Deze leerlingen hebben dit schooljaar de overstap gemaakt naar het VO. In het voorjaar zullen dezelfde leerlingen nogmaals geïnterviewd worden. Wij zijn benieuwd wat de Eigen Wijzer heeft betekend voor hen in de overstap naar het VO.


Gedurende dit schooljaar doet ongeveer 80% van de basisscholen mee aan dit project. Het blijkt dat basisscholen dit formulier vaak breder inzetten dan voor het primaire doel (de warme overdracht van PO naar VO), het heeft er voor gezorgd dat leerkrachten meer dan voorheen individuele gesprekken voeren. De VO-scholen zijn over het algemeen positief over de documenten die binnenkomen. Lastig is dat het niet alle leerlingen betreft (alleen de leerlingen uit Zuid-Kennemerland van de scholen die meedoen). De VO-scholen gebruiken de Eigen Wijzer tijdens hun mentorlessen in de brugklas. 

Doel

We streven ernaar het aantal deelnemende basisscholen steeds verder uit te breiden. Ook vanuit het SBO en SO is er belangstelling voor gebruik van dit document (mogelijk in aangepaste vorm). De verspreiding van de Eigen Wijzer vindt plaats richting de basisscholen tegelijk met de Brugboeken en aanmeldingsformulieren VO. De werkgroep denkt na over een alternatief voor verspreiding van de ingevulde Eigen Wijzers binnen het VO, bijvoorbeeld als onderdeel van het OSO. Verder wordt er onderzocht hoe tevreden de basisscholen zijn over de terugkoppeling vanuit het voortgezet onderwijs. Deze resultaten wil de werkgroep neerleggen bij het RBO (regionaal besturen overleg).

Product

  • Eigen Wijzer voor groep 7 en 8 met bijbehorende ouderfolder
  • Artikel in het Brugboek en op Brugweb
  • Beschrijving van een implementatietraject in het VO
  • Model voor feedback naar het basisonderwijs