ik + jij = wij / Samenwerken aan een positieve groep

Doel

In 2020 gaat het Samenwerkingsverband meerdere scholen laten profiteren van deze positief ontvangen interventie. De IB-er/gedragsspecialist wordt opgeleid om zelfstandig het traject ik+jij=wij in te zetten op de eigen school. Hierbij leren ze in de drie masterclasses de vaardigheden, competenties en onderliggende theorie die hiervoor nodig is.  

Werkwijze

De IB-er/gedragsspecialist ondersteunt in een lessencyclus de leerkracht op het verbeteren van de groepssfeer. De eerste 3 lessen zijn de basislessen die gegeven worden door de IB-er/gedragsspecialist hierbij heeft de leerkracht een ondersteunende rol (co-teaching). De laatste 3 lessen zijn op maat, waarbij gekeken wordt naar de specifieke hulpvraag van de groep en leerkracht. In deze lessen neemt de leerkracht de leidende rol en de IB-er/gedragsspecialist de ondersteunende. De leerkracht kan voor deze lessen putten uit een keuzemenu met activiteiten die aansluiten bij de verschillende thema's binnen groepsvorming. De cyclus start met een intake en observatie, halverwege is optioneel een oudercontactmoment te organiseren en is er een tussenevaluatie en als afsluiting een evaluatiemoment.

Product

De deelnemende scholen, Don Boscoschool, Beatrixschool, Liduinaschool (locatie Timorstraat), Tijo van Eeghenschool, Bernardusschool en de Cirkel, hebben na deze masterclasses een interne specialist die in kan haken op groepsvormingsvraagstukken d.m.v. de cyclus ik+jij=wij. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Wendela of Nienke.

Consulenten

Nienke Bolderheij en Wendela Weel