Alle nieuwsberichten

Update Day a Week School

11 oktober 2017

Binnen het project Day a Week School is gestart met de screening van nieuwe leerlingen. In de afgelopen weken heeft het SWV meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor de inmiddels 35 deelnemende DWS scholen. De scholen zijn aan de slag gegaan met het identificatie materiaal, waarmee zij leerlingen kunnen selecteren die in aanmerking zouden kunnen komen voor een DWS plaats. In de aankomende weken zullen zij in de betreffende groepen de hersenkrakers aanbieden. (Reeds deelnemende scholen in groep 5, nieuwe scholen in groep 5, 6 en 7). Bij de afname worden de kinderen uitgedaagd om hun gedachtes en redenaties op te schrijven. Hoe ben je tot dit antwoord gekomen?

De uitkomsten van de hersenkrakers worden door de school samen met de overige informatie van de leerling (denk aan relevante toets uitslagen, werkhouding, sociaal emotionele ontwikkeling. etc.) doorgenomen.

De school beslist wie ze voordraagt voor de DWS plek. Welke leerling heeft de Day a Week School het meeste nodig en waarom?

In november spreken de coördinatoren van het SWV (Maria Zaal en Sandra Schelfaut) met alle scholen de voorgedragen leerlingen door om daarna een definitieve keus te maken. Vanaf januari 2018 zullen er 4 DWS-groepen zijn, verdeeld over 3 locaties in onze regio: Haarlem Oost, Aerdenhout en Bloemendaal. 72 leerlingen krijgen 1 dag per week les van een gespecialiseerde leerkracht, waarbij het onderwijsaanbod onder andere bestaat uit: wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Ook is er aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.

Klik hier voor meer informatie over dit project.