Alle nieuwsberichten

Je tijd vooruit!

20 juli 2017

Na een succesvolle pilot het afgelopen jaar waaraan 8 enthousiaste scholen hebben meegedaan, is besloten om het project “Je tijd vooruit” vanaf volgend jaar op te nemen in het aanbod vanuit het SWV.

"Je tijd vooruit" is een interventiemethode met behulp waarvan scholen (ib/gedragsdeskundige/leerkracht) preventief, effectief en datagestuurd om kunnen gaan met gedragsproblemen.

We zullen komend jaar ruimte hebben voor 10 à 15 scholen om deel te nemen. Begin van het schooljaar ontvang je hier een mail over.
Meer informatie over het project vind je hier.

Namens de projectgroep wensen wij jullie een fijne vakantie!

Floor, Johanneke, Nienke, Sjors en Wendela