Transitie Jeugdzorg

De gemeenten worden samen met de schoolbesturen gezamenlijk verantwoordelijk voor alle ondersteuning en zorg aan kinderen en hun gezinnen. De gezamenlijke opgave van de gemeenten en het samenwerkingsverband is om zo veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden zodat ze later zo veel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. Naast de preventieve zorg voor jeugd worden gemeenten met de decentralisatie van de jeugdzorg verantwoordelijk voor:

  • De jeugd- en opvoedhulp
  • De jeugdbescherming en jeugdreclassering 
  • De gesloten jeugdzorg
  • De crisisdienst
  • De pleegzorg
  • De zorg voor kinderen met een psychische of psychiatrische stoornis 

De zorg voor jeugdigen met een lichtverstandelijke beperking (LVB)

Dit betekent voor gemeenten een groot aantal nieuwe taken en verantwoordelijkheden en nieuwe mogelijkheden voor verbindingen tussen de zorg voor jeugd en het onderwijs. De gemeenten moeten de taken met minder middelen gaan uitvoeren. Er moet dus op een andere manier gewerkt worden en er moeten creatieve verbindingen gelegd worden. Bij het inrichten van de nieuwe zorg voor jeugd gaan de gemeenten in Zuid-Kennemerland uit van de volgende uitgangspunten:

  • Kracht van ouders, jongeren en hun sociale omgeving als basis
  • Ondersteunen in plaats van overnemen
  • Hulp inzetten in de directe leefomgeving
  • Snelheid: minder schakels en minder gezichten

Een goede samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs draagt bij aan het bereiken van de uitgangspunten die zowel het onderwijs als de gemeenten en de instellingen onderschrijven en kan leiden tot een meer preventieve en integrale aanpak van hulp dichtbij de leefomgeving.