Alle weblogberichten

Thuis naar school: onze ervaringen met WebChair

14 september 2017

WebChair is een communicatiemiddel dat kan worden ingezet voor leerlingen voor wie het te veel is om alle dagen door te brengen in een prikkelvolle klas. Je kunt dan denken aan kinderen met ADHD,  een vorm van autisme of een stoornis in de Sensorische Integratie, in een eventuele combinatie met psychische of gedragsproblematiek. WebChair stelt leerlingen in staat om via een directe verbinding deel te nemen aan de lessen in de klas, terwijl de leerling niet fysiek in de klas aanwezig is. Initieel is WebChair ontwikkeld voor langdurig zieke kinderen.

De leerling heeft een laptop thuis en in de klas staat een beeldscherm op de tafel van de leerling. In een directe verbinding kan de leerling zien en horen wat er in de klas gebeurt en de klas kan de leerling thuis of op een andere locatie zien en horen. Ook samenwerkingsopdrachten zijn dus mogelijk. De leerling blijft zodoende meedoen met de lessen en is door de directe interactie sociaal betrokken met de klas. WebChair kan afhankelijk van de situatie voor een of meerdere dagdelen per week worden ingezet.

De ouders 
De dag dat onze zoon les krijgt via de Web Chair is een ideale aanvulling om het naar school gaan haalbaar en leuk te houden. In het verleden heeft onze zoon een deel van het jaar thuis gezeten. Naar school gaan werd steeds moeilijker vanwege alle prikkels die ons kind in de klas ontving. De vermoeidheid werd gewoon te groot. We zijn met school en samenwerkingsverband om de tafel gegaan. Met voldoende uitdaging, structuur, rustmomenten, een Squease vest en individuele begeleiding kon onze zoon weer regulier naar school. Alleen een hele schoolweek bleef te belastend. Nu heeft hij sinds een half jaar op woensdag ‘WebChair dag’. Hij zit thuis achter de laptop en volgt de lessen in de klas. Die ‘breek in de week’ maakt het voor hem onder andere mogelijk de andere dagen op school voldoende energie te hebben en niet oververmoeid te raken.

De leerling 
“Het is gewoon heel fijn. Het is goed om uit te rusten en je volgt gewoon school thuis. Samenwerkingsopdrachten zijn soms moeilijker. Het blijft een feit dat je niet in de klas zit. Dat is wel lastig met bijvoorbeeld een spelletje of feestje; dan ben je er wel, maar toch ook niet.  
Maar het helpt en is heel erg fijn.”

De leerkracht 
De leerkracht bemerkt dat het goed werkt om het kind via de WebChair aan te sturen. Vertrouwen tussen ouders, kind en leerkracht is essentieel. De ouders kijken immers mee in de klas bij een jonger kind en de leerkracht moet zich vrij voelen om op eigen wijze les te geven. Ook moeten de ouders de aansturing van de leerling, hun kind, overlaten aan de leerkracht, ook al zit het kind thuis! Als dat vertrouwen er is, werkt de WebChair voor kind, klas en leerkracht prima! 

Christa de Wit
Christa de Wit

Christa de Wit is moeder van twee kinderen, waarvan er een de webchair gebruikt. Zij is Geestelijk verzorger in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.