Alle weblogberichten

Net als in de film

19 maart 2014

Een donderdagochtend in november, 9.00 uur. Ik breng een bezoek aan groep 1-2 van de Beatrixschool in Heemstede. 3 meisjes in zuurstokroze outfitjes komen nieuwsgierig naar me toe. “Ben jij een nieuwe juf? Wat heb jij daar?”, vraagt de minst verlegene van de 3, wijzend op mijn camera.

“Dat is een camera”, zegt een ander. “Komen wij daarop?” Ik: “Misschien wel.Ik ben hier om jullie juf te filmen, om zo te laten zien hoe goed ze is.” “Ze is héél goed”, zegt het derde meisje. “En ook heel lief.” En ineens giechelen ze alle 3. Dan begint de les. De juf zegt: “3 tellen en dan zitten jullie allemaal in de kring – 3… 2… 1.” Alle kleuters lopen snel naar hun vaste plek in de kring. Mijn camera draait en de juf wijst op de tafel in het midden van de kring, waarop allemaal voorwerpen liggen die beginnen met de letter ‘m’.

De leerkracht in beeld

Het doel van deze ochtend is om de leerkracht in beeld te krijgen. En niet zomaar. Ik wil haar vaardigheden filmen om andere leerkrachten mee te inspireren. Ik doe dit voor het project Leerkracht in beeld, dat inmiddels een database heeft van ruim 40 filmpjes. Deze laten bijvoorbeeld zien hoe je een lesovergang soepel laat verlopen, hoe je volgens een vast stramien een conflict tussen 2 leerlingen oplost of hoe je gericht feedback geeft. En het leukste van alles is dat de filmpjes maar 1 minuut duren. Alle leerkrachten in het samenwerkingsverband hebben toegang tot deze filmpjes en kunnen zo ook schooloverstijgend leren van de expertise van hun collega’s. De leerkracht staat centraal: een mooi voorbeeld van passend onderwijs.

Circuit

De leerkracht van deze ochtend laat mij zien hoe ze via een circuit van verschillende werkvormen de letter ‘m’ aanbiedt aan de leerlingen. De leerlingen leren steeds op een andere wijze en via andere vaardigheden woorden met de letter ‘m’ te herkennen en te benoemen. Een halfuur lang zijn de kleuters zo spelenderwijs bezig met hun taalontwikkeling. Op weg naar de volgende school bedenk ik hoe waardevol het is dat we met dit project zo veel talentvolle leerkrachten in beeld brengen. En ook het roze drietal staat mooi op de film.

Floor Oostendorp
Floor Oostendorp

Floor is onderwijsconsulent bij POZK

Ook van deze auteur: