Alle weblogberichten

Geen dag is hetzelfde bij Auris

23 maart 2022

Deze keer weer aandacht voor onze Expertisepool. Conny Schut vertelt over de diverse manieren waarop Auris ondersteuning kan bieden bij specifieke vragen rondom afstemming op de onderwijsbehoeften van leerlingen met gehoor- en/of spraak-taal problematiek.

 

Wie ben je?
Ik ben Conny Schut, 38 jaar, getrouwd met Floris. Wij hebben twee kinderen, twee jongens. Ik werk al lang in het onderwijs, nu zo’n 17 jaar. Thuis vind ik het heerlijk om op het strand te wandelen, te sporten en leuke dingen te doen met vrienden.

Waar werk je? (Voor welk expertisegebied?)
Bij Auris (voormalig cluster 2). Expertisegebied: Slechthorendheid en taalontwikkelingsstoornissen. Ik werk voor de ambulante dienst, mijn expertise is meertaligheid.

Wat vind je het leukst aan je werk?
De diversiteit. Die ervaar ik op twee fronten.
Binnen de leerlingen die we zien: ieder kind is anders. Voor ieder kind is het een andere puzzel om te achterhalen wat er aan de hand is. Dat vind ik een uitdaging.
Binnen mijn werk: als ambulant dienst geven we cursussen, we begeleiden kinderen en leerkrachten en we komen op veel scholen voor taalvragen. Geen dag is dus hetzelfde.

Wat vind jij de belangrijkste rol van Auris binnen het SWV?
De kennisoverdracht naar de reguliere scholen (over TOS en SH). En samen met het SWV kijken hoe we het onderwijs zo passend mogelijk kunnen maken. Vanuit Auris komen we voor een heel specifiek stuk van het kind. Maar je weet, het gaat nooit alleen over dat specifieke stuk. Naast de vragen over de taalontwikkeling speelt er vaak nog meer. Het samen optrekken, met andere experts uit de Expertisepool, vinden we erg belangrijk. We hopen met onze kennis een aanvulling te vormen op wat er al aanwezig is in school of in de klas.

Wanneer heb je voor het laatst contact gehad met een reguliere school?
Vanmorgen. Ik was op de Peppelaer.

Waar ging dat over?
Over een consultatie en advies: een leerling die vastloopt. Ik heb gekeken in hoeverre taal een rol speelde in dat vastlopen. En ik heb de leerkracht handvatten gegeven om het aanbod voor deze leerling nog beter af te stemmen. De intern begeleider had ons gebeld. Ik ben de klas in geweest, heb de leerling gesproken en vervolgens overleg gehad met de leerkracht voor handelingstips. De leerkracht gaat hiermee aan de slag en indien nodig wordt het traject vervolgd.

Welke nieuwe ontwikkelingen binnen jouw expertisegebied zijn interessant voor scholen?
Op dit moment zijn we met name bezig met het vergroten van de bekendheid van TOS op scholen. Daarnaast wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar TOS en SH gerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld TOS en meertaligheid of TOS en dyslexie. Zodra we informatie hebben die relevant is voor scholen, zullen we die delen.
De meeste scholen zijn wel op de hoogte van ons scholingsaanbod over TOS en SH. Maar eigenlijk hebben we op meer dan tien gebieden workshops in de aanbieding. Bijvoorbeeld over woordenschat, het jonge kind, meertaligheid, ASS. Allemaal in relatie met TOS en SH uiteraard. Meer informatie daarover vinden jullie hier.
We bieden overigens ook ambulante behandeling thuis. Via Auris Zorg. Het is voor (ouders van) kinderen met TOS/ SH waarbij begeleiding in de thuissituatie gewenst is. De aanmelding loopt via het Aanmeldpunt en de AD’er die al betrokken is op school kan bij de aanvraag ondersteunen. 

Wat vind jij succesvol aan Passend Onderwijs in onze regio?
Dat er heel veel expertisegroepen (zie: Expertisepool) zijn die het regulier onderwijs kunnen helpen om het onderwijs nog beter af te stemmen op al die verschillende leerlingen. De kennis van leerkrachten is mijns inziens echt breder aan het worden. Sinds passend onderwijs zijn de klassen wellicht wat complexer, maar de leerkrachten weten wel meer van verschillende expertisegebieden af. Of er altijd tijd is om ondersteund te worden of om je te scholen als leerkracht is een tweede. Maar de mogelijkheden en de mensen om te scholen zijn er wel. 

Als je het SWV een advies zou mogen geven, wat zou dat dan zijn?
Dat het SWV en Auris elkaar nog beter kunnen vinden. Door de Expertisepool werkt dit al veel beter dan een paar jaar geleden. Dat we in een netwerkgroep van ambulante experts jaarlijks bij elkaar komen, is een mooie stap hiernaar toe. Het is zoveel makkelijker om iemand te bellen als je diegene al twee keer hebt gesproken. Als je een gezicht hebt bij de organisatie. Een mooi compliment voor wat jullie nu doen. Het SWV is bezig met het creëren van dat gezicht. Dat heb ik nodig en waardeer ik erg.

Hoe kunnen we Auris bereiken?
Dat kan het beste via het Aanmeldpunt (zie boven). Dit is een soort voordeur voor het beantwoorden van vragen en voor informatie over onze arrangementen. Voor korte consultaties is er een aanvraagformulier op de website. En mocht je al iemand van Auris in de school hebben, in welke groep dan ook, dan is dat natuurlijk de snelste route.