Alle weblogberichten

Spellingcontrole

19 maart 2014

Hoe komt het toch dat de spellingresultaten ten opzichte van de resultaten op andere vakgebieden altijd wat tegenvallen? Die vraag krijg ik regelmatig van leerkrachten, schooldirectie en ouders. Leerkrachten zijn tevreden over onze methode, maar merken toch dat veel spellingregels vaak wegzakken, ondanks het intensieve aanbod.

Genoeg reden voor mij om het spellingonderwijs op onze school eens onder de loep te nemen. Hebben wij dit voldoende onder controle?

Resultaten in het onderwijsprofiel

Afgelopen schooljaar beschreven wij ter voorbereiding op passend onderwijs ons onderwijs in het onderwijsprofiel. Bij het onderdeel leerresultaten vielen de resultaten van spelling op ten opzichte van de resultaten van andere vakgebieden. Onze leerlingen zijn behoorlijk taalvaardig, maar dat zag je niet terug in de spellingresultaten.

Dolf Janson

Tijdens 1 van de netwerkbijeenkomsten voor intern begeleiders van ons samenwerkingsverband vertelde Dolf Janson over goed spellingonderwijs en stelde daarbij de volgende vragen: ‘wat is de didactiek die ervoor zorgt dat leerlingen beter gaan spellen?’ en ‘zijn alle oefeningen in de methode even zinvol?’. Met een meer dan gemiddelde alertheid luisterde ik naar zijn verhaal. Wat herkenbaar; een schot in de roos.

Veranderingen

In november van dit schooljaar sprak Dolf Janson op onze school. Naar aanleiding van zijn presentatie keken wij kritisch naar de oefeningen in de spellingmethode. Niet alle oefeningen zijn goede spellingoefeningen, sommige zijn enkel veredelde invuloefeningen. En door keuzes tussen oefeningen te maken, ontstaat er ruimte voor kwalitatief beter spellingonderwijs. Verder heeft het klakkeloos overschrijven van woorden weinig zin. Leerlingen moeten bij het leren spellen bewust een aantal fases doorlopen: horen, nazeggen, opschrijven en controleren. Zo is het belangrijk dat de leerling eerst nagaat of hij het woord goed heeft gehoord. Daarna moet hij het woord nazeggen. Vervolgens is het belangrijk dat de leerling nadenkt over welke regel of uitzondering het woord kent. Dan pas schrijft hij het woord op, om tot slot nog de schrijfwijze te controleren.

In de praktijk

Na de presentatie van Dolf Jansons gingen onze leerkrachten met alle informatie aan de slag. Men is enthousiast over de toch wel eenvoudige aanpassing in de didactiek. En we zien op korte termijn al resultaat in de methodegebonden toetsen. In januari wordt duidelijk of deze verandering ook effect heeft op de citoresultaten. In ieder geval gaan we de aangepaste didactiek beschrijven in ons onderwijsprofiel. Zo maken we de controle op het spellingonderwijs voor iedereen zichtbaar.

Wouter Helmink
Wouter Helmink

Wouter is intern begeleider op de Bos en Vaart en onderwijsconsulent bij POZK

Ook van deze auteur: