Alle weblogberichten

Passend onderwijs voor ouders

10 juni 2014

In het kader van passend onderwijs heeft het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een aantal projecten over communicatie opgezet. Een onderdeel van dit aanbod is een interactieve ouderavond over communicatie tussen schoolteam en ouders. Als consulent voor ouders ben ik bij deze projecten betrokken.

Ouderavond over communicatie

Een ouderavond, samen met het voltallige team. Dé ideale samenstelling om samen te oefenen met de communicatie tussen ouders en het team. Gastheer Egbert opende de avond op de Haarlemse Montessori School met een hartelijk woord van welkom voor alle aanwezigen. In de gymzaal stond het splinternieuwe podium klaar. Het concept van deze avond: 2 acteurs, Marjolein en Joanne, speelden een 10 minutengesprek. De intermediair gaf ouders en teamleden uit de zaal de gelegenheid om de acteurs aanwijzingen te geven en daarmee invloed uit te oefenen op het verloop van het 10 minutengesprek. Voor de pauze werd de leraar geregisseerd door de aanwezigen, na de pauze de ouder. De acteurs wisten met hun levensechte voorbeelden iedereen meteen te raken zodat er flink werd gereageerd.

Stop!

Geheel volgens de regels werd er eerst 'stop' geroepen als iemand een aanwijzing wilde geven. De stevige, sturende juf Anke werd gewezen op het belang van gelijkwaardigheid, inlevingsvermogen, fleurigere kleding en concrete voorbeelden. Dit betekende dat het gesprek voor moeder Ellen steeds soepeler verliep. Juf Anke moest zich in bochten wringen om haar boodschap over te brengen. Maar met de juiste aanwijzingen van de zaal wist ze op een constructieve manier de leiding in het gesprek weer op zich te nemen.

Na de pauze ging de ambitieuze moeder Ellen in gesprek met de chaotische juf Francien. Ook dat was aanleiding voor heel wat ' stops '. Zo kreeg moeder Ellen de opdracht om de spullen op het bureau van de juf ongemoeid te laten. De zaal liet haar vragen welk beeld de juf had van haar dochter in de klas en ze moest vriendelijker overkomen in houding en toon. Dat leverde moeder Ellen op dat ze meer informatie kreeg van de leerkracht en met haar in overleg bleef.

Wat ’neem je mee’ van deze avond?

Tot slot werden de gegeven aanwijzingen op een rijtje gezet en de hoofdpunten er uit gelicht. Met elkaar concludeerden de ouders en het team dat je wel andere meningen kan hebben, maar dat het belangrijk is om te beseffen dat ieder toch het belang van het kind/ de leerling voor ogen heeft. Letterlijk konden de ouders nog de brochure ‘Stel uw vraag’ mee nemen. In deze brochure van het samenwerkingsverband staat informatie voor ouders over communicatie met school en de positie van ouders in passend onderwijs. Voor informatie over deze avond kunt u contact opnemen met Henriette Lemmen.

Henriette Lemmen
Henriette Lemmen

Henriette is consulent onderwijsloket bij POZK

Ook van deze auteur: