Alle weblogberichten

De overstap naar een andere basisschool

24 april 2014

Tot voor kort had ik nog niet veel te maken met passend onderwijs. Ik hoorde er wel eens iets over via de media en via mijn omgeving, maar het stond ver van mijn bed. Totdat mijn zoon in groep 5 van het basisonderwijs zat. Het liep al een tijdje niet lekker: het werk was hem te veel en te moeilijk, en de extra hulp die hij af en toe kreeg, ging hem te ver. Hij wilde geen uitzondering zijn; hij wilde geen aangepast werk dat de school aanbood op zijn niveau. Een moeilijke situatie dus.

Overstap

Al snel kwam het moment dat we als ouders een gesprek hadden met de basisschool over hoe we het gingen aanpakken. We hebben van alles gedaan: extra lessen, sociale vaardigheidstrainingen en privéles thuis. Maar het hielp niet. Er volgde een moeilijk gesprek met de leraar. Was het speciaal onderwijs misschien een oplossing? Ik schoot vol. Maar ik herpakte me en realiseerde me dat het speciaal onderwijs wel eens een goede oplossing zou kunnen zijn.

Samen om tafel

Na een aantal slapeloze nachten vond ik een leuke school niet ver van mijn huis: de Dumontschool. Onze basisschool vond dat een prima idee, want ze bleken met deze school warm contact te hebben. Ik wist toen niet wat ze daarmee bedoelden, maar de scholen bleken intensief samen te werken. De thuisschool, de nieuwe school en de ouders gingen samen om tafel zitten om te zien waar mijn zoon het beste op zijn plek zou zijn. Dat gaf mij een heel fijn gevoel.

Cont(r)act

Ik vond het lastig om het contract te tekenen waarin staat waar wij ons zorgen om maken, wat de behoefte van mijn zoon is en wat er op de basisschool kan veranderen voor een succesvolle terugplaatsing. Ik ben gescheiden en in zo’n situatie is het van groot belang om beide ouders goed bij het proces te betrekken. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Van terugplaatsing is in het geval van mijn zoon overigens geen sprake. Hij stapte midden in groep 6 over en blijft op de Dumont tot hij naar het vervolgonderwijs gaat. Hij en wij als ouders zijn blij met deze overstap.

Saskia Kruger
Saskia Kruger

Saskia is moeder van een leerling uit samenwerkingsverband POZ