Alle weblogberichten

And these are the results

22 april 2014

“En, zijn de spellingresultaten verbeterd?”, vroeg een collega mij vlak voor aanvang van de tweede studiemiddag over onze spellingaanpak. We bekeken die middag of het ingezette verbetertraject, waar ik in mijn vorige blog over schreef, effect heeft gehad.

Beter en zinvoller spellingonderwijs

Dit schooljaar is spelling het centrale thema op onze school. We kijken naar vragen als ‘wat is een goede spellingles?’, ‘welke lessen in de methode zijn echt zinvol?’ en ‘hoe kunnen collegiale consultaties ondersteunend zijn in ons spellingonderwijs?’. Allemaal vragen waarmee we de afgelopen tijd aan de slag zijn gegaan. Maar welk effect heeft dit nu uiteindelijk gehad op de spellingresultaten?

Successen vieren?

De vlag kan uit, dacht ik. De middentoetsen laten namelijk een duidelijke verbetering zien in de resultaten. Met dezelfde passie (en digitale onhandigheid) als Ferry Mingelen presenteerde ik dit resultaat aan het team, dat mijn feestvreugde direct temperde met vragen als ‘hoe weten we nu of we tevreden kunnen zijn?’ en ‘is dit wel goed genoeg?’. De kritiek was terecht. Het doel was om de opbrengsten van spelling te verhogen, maar de SMART-methode hadden we daarbij eigenlijk niet toegepast. De vraag die restte: wat is het schooldoel voor de aankomende periode voor spelling?

Concrete doelen voor alle vakgebieden

Die middag formuleerden we in groepen het doel voor spelling op schoolniveau voor het komende schooljaar, net als voor de andere vakgebieden. En als je een concreet doel stelt, moet je natuurlijk ook concreet maken hoe je dit doel gaat halen. De opdracht die volgde, was daarom een schot in de roos: het team moest beschrijven wat er nodig is om het doel te halen.

Borging

We hebben een leuke manier bedacht om de geslaagde spellinginterventie te borgen: we zetten de 5 fasen van goed spellingonderwijs van Dolf Janson op film. Er waren direct 5 leraren bereid om hieraan mee te werken. Zij zullen worden gefilmd door hun collega’s. Iedereen krijgt een exemplaar van deze filmpjes en ook nieuwe leraren op onze school kunnen hier veel van leren. De middag was een succes. De winst die is geboekt, is dat wij onze opbrengsten niet zien als bedreiging of afrekening, maar als middel om ons onderwijs te beheersen en te ontwikkelen.

Wouter Helmink
Wouter Helmink

Wouter is intern begeleider op de Bos en Vaart en onderwijsconsulent bij POZK

Ook van deze auteur: