Alle weblogberichten

Iets meer samen en iets minder alleen

17 april 2014

In de week voor passend onderwijs kwamen mijn directeur en ik bij elkaar met ouders en het team, in aparte besprekingen. De intentie: in gesprek gaan over passend onderwijs. Wat houdt het in?

Wat kunnen we verwachten? Hoe zit de financiële kant in elkaar? We wilden dat de gesprekken niet alleen over geld zouden gaan, maar daar ontkwamen we toch niet aan. Hoe graag we ook wilden inzoomen op wat we allemaal al doen en wat we nog beter willen doen, die financiën waren een heet hangijzer.

Tegengestelde meningen?

Opvallend was dat ouders in de gesprekken vooral de voordelen zagen van de wijze waarop de geldstromen in onze regio gaan lopen, namelijk de vergroting van expertise bij teamleden en het behoud daarvan binnen de school. Maar de teamleden waren scherp kritisch. Het zal wellicht nog moeilijker worden nu we blijven betalen als we kinderen doorverwijzen. En wat gaat de toenemende aandacht voor sociaal-emotionele problematiek betekenen voor de dagelijkse praktijk?

Een roep vanaf de werkvloer

Hier klonk een roep vanaf de werkvloer. Een flink overbelaste werkvloer, die zo graag het beste wil voor de kinderen die ze dagelijks begeleidt en ondersteunt. Werken in het onderwijs doe je vanuit een roeping: je wilt er zijn voor kinderen, je wilt ze iets leren. En niet alleen waar Zwitserland ligt of hoeveel centimeters er in een meter zitten. Nee, ook hoe je speelt met een andere kleuter aan de zandtafel. Hoe het eruit ziet als iemand boos is en wat je dan juist wel of niet moet doen.

Ouders en team op 1 lijn

In het gesprek met het team kwam de wens naar boven dat we het nog meer samen willen doen. We willen meer tijd voor leerlingbesprekingen in teamverband. Dit kan leiden tot het nóg beter doen wat we al doen, minder alleen worstelen en eerder in beeld krijgen welke expertise gevraagd wordt. Iets meer samen en iets minder alleen dus. En uiteindelijk ontwikkelen we op die manier intern weer meer expertise die binnen de school blijft. Het is mooi om te ervaren dat ouders en team wel degelijk op 1 lijn zitten.

Marianne Helversteijn
Marianne Helversteijn

Marianne is adjunct directeur op OBS de Dolfijn