Alle weblogberichten

Special Need uit Amerika

19 maart 2014

In mei 2013 worden 3 kinderen van een Nederlands gezin uit Amerika op onze school aangemeld. Het gezin heeft een huis gekocht bij ons in de buurt. De ouders vertellen tijdens het intakegesprek dat hun zoon ADHD heeft. “Hij is ook zeer muzikaal”, zeggen ze trots. “Daar kan hij veel van zijn energie in kwijt.”

Passend aanbod?

Samen met de ouders verken ik wat hun zoon nodig heeft. Al snel wordt duidelijk dat de onderwijssituatie op de school in Amerika anders is dan op zijn toekomstige school in Nederland. In Amerika zat hij in een groep van 13 leerlingen en volgde ‘s middags een individueel programma. In zijn nieuwe groep zitten 32 leerlingen en krijgt hij klassikaal les.

Deze nieuwe situatie roept veel vragen op, zowel bij de ouders als bij ons. In een vervolggesprek bekijken we de mogelijkheden en stellen we een plan van aanpak op. Ook onderzoek ik of we een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) kunnen aanvragen. Met het geld van de tlv kunnen we de leerling 2 keer in de week individuele ondersteuning bieden en hem helpen gestructureerder te werken.

Maar ondanks goede hoop en veel optimisme hebben we ook twijfels. Is dit de meest ideale situatie? Kunnen wij als school de leerling echt bieden wat hij nodig heeft? Verder onderzoek binnen het netwerk van ons samenwerkingsverband brengt ons bij de Koorschool in Haarlem.

De Koorschool

Op de Koorschool speelt muzikale vorming een belangrijke rol. In het onderwijsprofiel staat dat de school 20 procent van de lestijd besteedt aan muzikale vorming. Bovendien zitten de leerlingen in groepen van gemiddeld 15 leerlingen. Passen deze school en onderwijssituatie misschien beter bij de leerling?

Na een verkennend gesprek op de Koorschool en het lezen van het onderwijsprofiel zijn de ouders erg enthousiast. Hoewel ze zich wat schuldig lijken te voelen naar ons, schrijven ze hun zoon in op de Koorschool. Dat is toch wat we allemaal willen?

3 weken na de zomervakantie komt de moeder even langs. Haar 2 meiden hebben het enorm naar hun zin en gaan huppelend naar school. Ook met haar zoon gaat het prima, vertelt ze. Hij oefent ’s middags na judo een sonate van Bach. “Het is echt genieten en goed om terug te zijn in Nederland.”

Wouter Helmink
Wouter Helmink

Wouter is intern begeleider op de Bos en Vaart en onderwijsconsulent bij POZK

Ook van deze auteur: