Alle nieuwsberichten

Vacature leerkracht Day a Week School

29 maart 2018

In verband met uitbreiding DWS is het bestuur van SWV Passend Onderwijs ZK op zoek naar een leerkracht met een WTF van 0,2 voor een Day a Week School groep met ingang van 1 november 2018.

De leerkracht die wij zoeken is op dit moment in dienst bij één van de besturen van ons Samenwerkingsverband en werkzaam op een school in Zuid-Kennemerland. Voor meer informatie bekijk hier de vacature: Advertentie DWS- leerkracht Zuid-Kennemerland.pdf

Reageren kan tot 20 april bij Sandra Schelfaut of Maria Zaal.

Vacature Leerkracht Day a Week School

Day a Week School (DWS), dat vanaf januari 2017 van start gegaan is, biedt passend onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen. Leerlingen die uitblinken qua prestaties en denkstrategieën en die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij in het plusaanbod op hun school krijgen. Zij komen één dag per week bijeen met ontwikkelingsgelijken van verschillende scholen. Er zitten meerdere leeftijdsgroepen in de klas (leerlingen van groep 5 - 8). Een groep bestaat uit maximaal 18 leerlingen. Day a Week School is toegankelijk voor alle leerlingen van de scholen in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland.  De benoeming geschiedt per 1 november 2018.  De leerkracht zal in dienst blijven bij het eigen bestuur. De werkdag zal zijn op dinsdag.

Het lesmateriaal voor een DWS groep staat niet vast en is dus vormbaar. Het is daarom belangrijk dat de DWS leerkracht openstaat voor ideeën van de leerlingen. De eigenschappen flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen zijn nodig om delen uit lessen spontaan te schrappen of juist aan te vullen met extra opdrachten of werkvormen. Ook moet de leerkracht bereid zijn om tijd te steken in het ontwikkelen van en zoeken naar passend lesmateriaal. Enthousiasme en affiniteit met talentvolle leerlingen is voor de leerkracht vanzelfsprekend. De DWS leerkracht staat ervoor open om samen met de talentvolle leerlingen op een plezierige en speelse wijze te ontdekken en te leren.

Naast het lesgeven aan deze leerlingen gedurende één dag in de week verwachten wij ook dat je regelmatig overlegt met andere DWS-leerkrachten en dat je lesideeën en andere relevante informatie met elkaar uitwisselt. Verder organiseer je 1 ouderavond voor de ouders uit de DWS klas, zijn er twee inloopmomenten voor thuisleerkrachten en ben je aanwezig bij de informatiebijeenkomst van nieuwe ouders. Bij dit alles word je ondersteund door de DWS-Coördinatoren.

Kennis en vaardigheden

De DWS leerkracht :

·       heeft affiniteit met talentvolle en begaafde leerlingen;

·       heeft bij voorkeur een opleiding gevolgd op dit gebied;

·       heeft lesbevoegdheid voor het basisonderwijs;

·       is creatief in het bedenken van oplossingen;

·       heeft een sterk aanpassingsvermogen;

·       kan zich goed flexibel opstellen;

·       is enthousiast;

·       heeft een bovengemiddeld denk- en werkniveau (HBO+);

·       is bereid zelf verantwoordelijkheid te dragen voor het ontwikkelen van lesmateriaal;

·       is bereid tijd te steken in extra taken die vallen naast de uren voor de klas

        (zoals netwerkbijeenkomsten, ouderbijeenkomsten, scholing).

 

De leerkracht die wij zoeken is op dit moment in dienst bij één van de besturen van ons Samenwerkingsverband en werkzaam op een school in Zuid-Kennemerland. Je brief voorzien van je motivatie en uitgebreide CV kun je vòòr 20 april 2018 mailen naar Sandra Schelfaut of Maria Zaal, Coördinatoren Day a Week School. De mailadressen zijn: s.schelfaut@po-zk.nl of m.zaal@po-zk.nl.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie zullen op 16 mei plaatsvinden. Een proefles met een groep cognitief talentvolle leerlingen kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.