Bestuurscommissie

Het bestuur heeft een bestuurscommissie samengesteld die minimaal twee keer per jaar bij elkaar komt en vaker wanneer nodig. De bestuurscommissie besluit over de financiële consequenties van het inkopen van ondersteuning in het TOP-initiatief. De bestuurscommissie heeft het mandaat van het bestuur om de financiële consequenties op schoolniveau over te laten nemen door het samenwerkingsverband. In het algemeen kan gezegd worden dat het situaties betreft waarin de oorzaken buiten de invloed van de school liggen of in de overgangssituatie van het oude naar het nieuwe bekostigingssysteem. De bestuurscommissie verantwoordt de beslissingen aan het bestuur in het jaarverslag van het samenwerkingsverband.