Agenda

Passend onderwijsmarkt

  • 6 februari 12:45 tot 6 februari 16:30
  • Locatie: Hotel Haarlem Zuid

Op deze markt krijgen scholen de kans om hun netwerk en sociale kaart in beeld te brengen en uit te breiden. Daarnaast zal het CJG een prominente plek innemen en zal er een serie workshops gegeven worden. Plenair is er continue een markt met allerlei tafels rondom de volgende thema's:

 

1. SBO scholen 8. Capaciteiten onderzoek
2. SO scholen 9. RT
3. Sociale vaardigheidstrainingen 10. HB
4. Dyslexie 11. Consulenten gedrag
5. Dyscalculie 12. Gedrag begeleiding ll en lk
6. Logopedie 13. Aanbod CJG 
7. Fysio, MRT, ergotherapie  


Tijdens deze middag krijg je antwoord op de vraag:

"Wat of wie kan ik (school, IB, leerkracht) inzetten om tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte van mijn leerling/groep/school?" 

 

Gebruik het onderstaande formulier om u aan te melden voor deze bijeenkomst: